Услуги

    НИЕ Ви предлагаме...
  • Изработване, инсталиране и поддръжка на персонални компютри, работни станции и сървъри.
  • Проектиране, изграждане и поддръжка на локални мрежи. Съобразно броя на работните станции, хардуерната инфраструктура и потребностите на бизнеса и свързаността на служителите, предлагаме различни варианти за изграждане на локална мрежа от стандартните кабелни решения до най-новите безжични (Wireless) мрежи. Проектираме вашата мрежа така, че тя да бъде максимално защитена от срив и нежелани атаки.
  • Решение на софтуерни и хардуерни проблеми по компютърните ви конфигурации...
  • Видео наблюдение
  • Консултации

© UNI-SUPPORT 2012 | All rights reserved